00112.pl

MOBILNE STANOWISKO

BEZPŁATNEGO WSPARCIA PODSTAWOWEGO

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY PO ZDARZENIACH LOSOWYCH

ZWIĄZANYCH Z RUCHEM DROGOWYM ORAZ

POSZKODOWANYCH I ZAGROŻONYCH

NARUSZENIAMI OBOWIĄZUJĄCYCH NORM PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH

PRZEZ MIĘDZY INNYMI:

– URZĘDNIKÓW

– MEDYCZNY I NIEMEDYCZNY PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA

– FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
ODPŁATNEGO
DOJAZDU DO OSÓB POTRZEBUJĄCYCH
POMOCY W SPRAWACH SĄDOWYCH I W INNYCH URZĘDOWYCH ORAZ
W CZYNNOŚCIACH
PRZEDSĄDOWYCH I POPROCESOWYCH
(SPRAWY CYWILNE I KARNE ORAZ RODZINNE I OPIEKUŃCZE)

00112.pl

7876 - 00 - 112

*** TREŚĆ TU ZAWARTA MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY ***

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 00112.pl. Projekt i wykonanie: Hedea.pl